Logo.png

 

Marissa Coetzee

Tel: 082 964 8125 Mail: marissa@renalworx.co.za

Fax: 086 238 9015 Practice no: 075 002 046 2454

494 Rossouw Street, Die Wilgers, Pretoria East, 0184

and

Tel: 082 964 8125 Mail: pretoriawest@renalworx.co.za

Fax: 086 238 9015 Practice no: 075 000 059 6922

569 Van der Hoff Road, Hercules, Pretoria West, 0082

 

 

In Centre Chronic Hemodialysis / Kroniese Hemodialise

Chronic Hemodialysis is performed in our centre with state of the art dialysis equipment. Our shifts are very accommodating and preference is given to patients that work and travel. We provide a small meal during the  treatment.

Kroniese dialise word in ons dialise sentrum gedoen waar ons gebruik maak van moderne toerusting in ‘n rustige omgewing. Ons sessies akkommodeer pasiënte wat nogsteeds werk. Ons bedien ‘n klein maaltyd tydens dialise

Peritoneal Dialysis / Peritoneale dialise

Peritoneal Dialysis is supported at our facility. Consumables are delivered at the patient’s home. Training for Peritoneal Dialysis is performed at our centre

Opleiding en opvolg word by die sentrum gedoen. Voorraad word by die pasiënt se huis afgelewer.

VIP Dialysis / VIP Dialise

VIP dialysis is for the travellers that would like to be dialysed at a location of their choice, at a specific time. Please contact us directly for more information regarding VIP dialysis

Dialise vir die belangrike besoekers kan gereel word vir waar en wanneer hulle dit verkies. Kontak ons gerus vir meer informasie.

Home Hemodialysis / Tuis dialise

Home Hemodialysis can be arranged for people that would like to dialyse in the comfort of their own home or are unable to travel to a dialysis centre

Tuis dialise, vir pasiënte wat verkies om in hul eie woning te dialiseer of wat nie vervoer het nie, kan gereël word. Daar is wel ekstra kostes aan verbonde wat nie deur die mediese skemas gedek sal word nie.

Holiday Dialysis / Vakansie dialise

What would life be like without visiting family or friends or traveling a bit? Holiday Dialysis patients are welcome,  please book appointments in advance to prevent disappointment

Wat sou die lewe wees sonder om by vriende of familie te kuier? Vakansie dialise pasiënte is altyd welkom. Bespreek net vroegtydig om teleurstelling te voorkom